YBMS Privacy Verklaring

 

Publicatiedatum: 19 nov 2018 - Laatste wijziging: 30 nov 2018

 

YBMS – Yvon Bus Marketing Support - is verantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kun je contact opnemen met Yvon Bus die te bereiken is via mail (info@yvonbus.nl) of telefoon (06 5514 8815).

YBMS hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en deze Privacy Verklaring zet duidelijk uiteen hoe wij met die gegevens omgaan.


Persoonsgegevens welke (mogelijk) door ons worden verwerkt:
- Bedrijfsnaam
- Voor- en achternaam contactpersoon
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

 

Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
YBMS verwerkt uw persoonsgegevens voor een of meerdere volgende doelen:
- Om je te kunnen bellen of e-mailen om je op jouw verzoek op de hoogte te brengen van het dienstenaanbod van YBMS

- Om je te informeren over de voortgang van je opdracht

- Om nakoming mogelijk te maken van het gestelde in het met jou eventueel aangegane contract

- Het afhandelen van onze facturering in geval van een overeenkomst
- Wij verwerken  ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn


Behandeling  (eventuele) verstrekte persoonsgegevens:
YBMS zal er voor zorgdragen dat (eventuele) persoonsgegevens welke je aan ons verstrekt middels een (contact) formulier op deze website, per email of in persoon op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt waar nodig. U wordt erop gewezen dat www.mktg-support@yvonbus.nl geen versleuteling van achtergelaten gegevens faciliteerd.


Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld , dan wel voor de termijn die wettelijk verplicht is.

 
Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen je gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

 

Recht op inzage, correctie of verwijdering
Je hebt het recht om de persoonsgegevens welke YBMS verwerkt in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door YBMS en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@yvonbus.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één week, op je verzoek.


Beveiliging (persoons) gegevens:
YBMS bewaakt en behandelt alle persoonlijke gegevens met uiterste zorg; U wordt erop gewezen dat www.mktg-support@yvonbus.nl geen versleuteling van achtergelaten gegevens faciliteerd. Op genoemde site staan hyperlinks naar andere websites. YBMS is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacy beleid van websites waarnaar mktg-support@yvonbus.nl verwijst. Ook is YBMS niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die eventueel op deze sites adverteren. Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.
 

Cookies

Cookies zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat je voorkeuren worden onthouden. Ook kunnen websitehouders dankzij cookies zien hoe vaak hun sites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Verder maken sommige cookies het mogelijk om surfgedrag te volgen.

Cookies worden opgeslagen op je computer en je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Klik op één van de iconen onderaan deze pagina om direct naar de handleiding van je browser te gaan. Bedenk wel dat je na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw uw voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

 

YBMS gebruikt twee soorten cookies op haar website: (a) functionele en (b) analytische cookies. YBMS houdt geen bezoekgegevens bij op haar website www.mktg-support@yvonbus.nl anders dan statistische puur numerieke gegevens. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

 

(a) Functionele cookies

Hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het gebruiksvriendelijker voor de bezoeker. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

 

(b) Analytische cookies

Deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer u een website voor de eerste keer bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Bij de volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. YBMS houdt geen bezoekgegevens bij op haar website  www.mktg-support@yvonbus.nl anders dan statistische puur numerieke gegevens via de analytische cookies.

 

Met behulp van deze analytische cookies krijgen we de volgende inzichten:

  • Het aantal unieke bezoekers;
  • Hoe vaak bezoekers de site bezoeken;
  • Welke pagina’s bezoekers bekijken;
  • Hoe lang bezoekers bepaalde pagina’s bekijken;
  • Bij welke pagina bezoekers de site verlaten.

 

Wijzigingen
YBMS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Check daarom regelmatig de disclaimer voor eventuele aanpassingen. Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.
 

Privacy Verklaring

gallery/ybms - web - privacy
gallery/20181103 ybms - watermerk - blauw
gallery/browser - apple safari
gallery/browser - google chrome
gallery/browser - microsoft explorer
gallery/browser - mozilla firefox
gallery/browser - opera
gallery/dolphin browser